Tlf 93 94 25 65 v/ Lasse Hjort

Træfældning

Træfældning er mange ting og er et begreb som favner over et stort fagligt emne. Fælles for hele området er at både opgaven og værktøjet er farligt - Derfor kræver det både uddannelse og forsikring.

Villa-FIT tilbyder fældning af træer som kan fældes fra jorden eller hvor der er adgang med lift. Der er situationer hvor ingen af disse dele er en mulighed, her er der behov for topkapning hvor en arborist klatrer op i træet og fjerner træet fra toppen. Det er ikke en ydelse som Villa-FIT udbyder, men hvis et større træ f.eks. indgår i en rydning af have, kan Villa-FIT godt stå for kontakt til arborist, det sikrer stadig en god pris, da det som kunde kan være svært at gennemskue hvad en topkapning koster. I det tilfælde kan det indgå i den samlede entreprise, nemt for dig.

Det er op til kunden hvor meget man selv ønsker at gøre. Nogle ønsker blot træet lagt ned, nogle vil gerne have det skåret op, og nogle vil godt have det helt fjernet. Villa-FIT ejer også en flishugger så grene kan laves til flis i stedet for at nogle skal bruge kræfter på at køre det væk.

Ejer af Villa-FIT Lasse Hjort har uddannelse i træfældning fra skovskolen i Nødebo, som er det ene af to steder i Danmark der udbyder træfældnigskurser til profesionelle.